در حال بارگیری پلیر . . .

خوردن کرم توسط ماهی - فیلم

خوردن کرم خاکی (ایزینیافتیدا) توسط ماهی به عنوان غذایی لذیذ که البته به عنوان طعمه ماهی نیز در ماهیگیری استفاده می شود.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :