در حال بارگیری پلیر . . .

گرفتن مار سمی با دست در روستای ارجنک - فیلم

مار توسط یکی از اهالی روستا زنده با دست گرفته می شود

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :