در حال بارگیری پلیر . . .

حمله موجودات زیردریایی به غواص - فیلم

این حمله حیوانات دریایی که درجریان سفر تحقیقاتی غواصی نزدیک ساحل مکزیک روی داد. این حمله به پاره شدن پرده یکی از گوش های " اسکات کاسیل " غواص و از جا در رفتن یکی از کتف هایش و شکستگی در مچ دست چپ او منجر شد. در این ویدئو اسکات را درحال فریاد کشیدن و تلاش برای پیدا کردن راه خود به سمت سطح آب مشاهده می کنید.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :