در حال بارگیری پلیر . . .

حذف یارانه ها؛ قصه پر غصه! - فیلم

وزیر اقتصاد بااشاره به الزام دولت به حذف یارانه پردرآمدها از سوی نمایندگان قبل گفت: باوجود اینکه نمایندگان مردم دولت را ملزم به حذف یارانه سه دهک بالای جامعه کردند اما امکان حذف درآمد این سه دهک بالا وجود ندارد.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :