در حال بارگیری پلیر . . .

لانه ساختن بلبل خرما در قفس

جفت بلبل خرما تو یه قفس بزرگ که تو بالکن درست کردیم آزادن. براشون لونه و پوشال گذاشتم خانم دخترمون هم با پشتکار درحال درست کردن لونه هستش هرازگاهی هم آقای شوهر کمک میکنن و چوبی به لونه میبرن

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :