در حال بارگیری پلیر . . .

آموزش ساخت دام قوی برای گرفتن پرنده

. آموزش ساخت تله ساده برای شکار پرندگان تله پرنده گیری آموزش ساخت تله گنجشک ساخت تله کبک آموزش ساخت تله کبوتر اموزش ساخت تله پرنده با بطری تله برای گرفتن کبوتر ساخت انواع تله انواع تله پرنده

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :