در حال بارگیری پلیر . . .

مرغ مینا سخنگو با صدای واضح

این مینا جوان حدود یک سال سن داره بیش از 20 کلمه و چند جمله حرف میزنه (سلام ، صبح به خیر ، خوبی ، سلام بابا ، مینا خوشگله ،یا علی ، یا حسین ، الله اکبر ، نخند ، بوس بده ، صدای بوس ، صدای سگ ، گربه ، اژیر ماشین ، خنده ، سرفه و.....) هنوز هم حرفهای جدید داره یاد میگیره ، به خاطر زیاد حرف زدنش میخوام بفروشمش 09140867719

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :