در حال بارگیری پلیر . . .

تولد بچه نهنگ‌های قاتل در پارک آبی سی ورلد در آمریکا...

تولد بچه نهنگ‌های قاتل در پارک آبی سی ورلد در آمریکا ???? بوستان یا #پارک به مکانی محفوظ می‌گویند که به صورت طبیعی یا نیمه طبیعی توسط دولت به وجود آمده‌است، و در کنار آن برای تفریح و لذت بردن انسان، یا برای حفاظت از حیات وحش یا زیستگاه طبیعی. بوستان‌ها ممکن است شامل سنگ، فواره، خاک، آب و قسمت‌های چمن باشد. بسیاری از #پارک‌ها قانوناً حفاظت شده و محفوظ اند.

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :