در حال بارگیری پلیر . . .

"یو یو" و " بن بن"؛ دو بچه پاندای بازیگوش!

"یو یو" و " بن بن" نام های 2 پاندایی هستند که به تازگی در باغ وحش شانگهای 200 روزه شده اند. این پانداهای بازیگوش عاشق سرسره هستند و به راحتی از موانع یک متری بالا می روند

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :