در حال بارگیری پلیر . . .

سگ ها به ندرت اشک میریزن!

سگ ها به ندرت اشک میریزن! این سگ و توله هاش از آوارگی نجات داده شدند! و سگ اینگونه مظلومانه اشک میریزد #ورود_آپارات

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :