در حال بارگیری پلیر . . .

علت سلطان جنگل بودن شیر نر را در این ویدیو ببینید!

علت سلطان جنگل بودن شیر نر را در این ویدیو ببینید! شاید فکر کنید که بدون دلیل و یا حتی به خاطر چند ویژگی کمی خاص شیر، این حیوان را سلطان جنگل نامیده اند. - کلیپ حیات وحش حیوانات دیدنی جالب زیبا - کانال غریب مدینه

فیلم حیوانات,نمایش فیلم حیوانات :